logo
De CollectieBank is een dienst van:

Wedomedia BV | MediaFiler
Europaweg 187
7336AL Apeldoorn
Tel. 055 7508295
info@mediafiler.com


De content in de CollectieBank is een verantwoordelijkheid van:
Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.
Werkgroep Minnertsga Vroeger

Tjessingawei 8
9047 VG Minnertsga

Bezoekadres:
Dorpsarchief

MFA De Doarpsfinne
Fjildleane 14
9047 KS Minnertsga

Contactpersonen:
Aalzen de Haan | 06 1385 7225
Gerryt Bouma | 06 2916 4221

CollectieBank maakt deel uit van de website: www.minnertsgavroeger.nl